Το συνειδητό όνειρο (lucid dream), στο οποίο κάποιος γνωρίζει ότι ονειρεύεται και ελέγχει την εμπειρία, έχει μελετηθεί επιστημονικά και η δυνατότητα επίτευξής του θεωρείται τεκμηριωμένη. Σήμερα, υπάρχουν πολλές τεχνικές για την πρόκληση συνειδητών ονείρων, αλλά με μικρά ποσοστά επιτυχίας, εμποδίζοντας τους ερευνητές να μελετήσουν πιθανά οφέλη και εφαρμογές.

H έρευνα του δρ. Denholm Aspy και των συνεργατών του (School of Psychology, The University of Adelaide, Australia) στοχεύει στην ανάπτυξη αποτελεσματικότερων τεχνικών πρόκλησης συνειδητών ονείρων. Τα αποτελέσματα της δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Dreaming και έδειξαν ότι με συγκεκριμένο συνδυασμό τεχνικών, μπορούμε να αυξήσουμε τις πιθανότητες να έχουμε ένα συνειδητό όνειρο.

Συγκεκριμένα, διερευνήθηκε η αποτελεσματικότητα τριών διαφορετικών τεχνικών πρόκλησης ονείρου, σε 169 συμμετέχοντες:

  1. Δοκιμή πραγματικότητας (reality testing): Περιλαμβάνει τον έλεγχο του περιβάλλοντός μας, αρκετές φορές την ημέρα, για να δούμε αν ονειρευόμαστε ή όχι.
  2. Ξυπνήστε ξανά στο κρεβάτι (wake back to bed): Ξυπνάμε μετά από πέντε ώρες, μένουμε ξύπνιοι για σύντομο χρονικό διάστημα, στη συνέχεια πηγαίνουμε ξανά για ύπνο για να μπούμε σε περίοδο ύπνου REM, όπου τα όνειρα είναι πιο πιθανό να συμβούν.
  3. Τεχνική MILD (Mnemonic Induction of Lucid Dreams, Μνημονική Πρόκληση Συνειδητών Ονείρων): Ξυπνάμε μετά από πέντε ώρες ύπνου και στη συνέχεια, αναπτύσσουμε την πρόθεση να θυμηθούμε ότι ονειρευόμαστε, πριν επιστρέψουμε για ύπνο, επαναλαμβάνοντας τη φράση: «Την επόμενη φορά που ονειρεύομαι, θα θυμάμαι ότι ονειρεύομαι». Φανταστείτε επίσης, τον εαυτό σας, σε ένα συνειδητό όνειρο.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο συνδυασμός και των τριών τεχνικών ήταν πολύ αποτελεσματικός στην επαγωγή συνειδητών ονείρων. Διάφοροι παράγοντες επηρέασαν την αποτελεσματικότητα της τεχνικής MILD, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που απαιτείται για να αποκοιμηθούμε, όμως μεταξύ των συμμετεχόντων που κατάφεραν να κοιμηθούν μέσα στα πρώτα πέντε λεπτά, από την ολοκλήρωση της MILD, το ποσοστά επιτυχίας ήταν πολύ υψηλά (στο 46% περίπου των προσπαθειών).

Η τεχνική MILD λειτουργεί σε αυτό που ονομάζουμε «προοπτική μνήμη» (prospective memory) δηλαδή, την ικανότητα να θυμόμαστε να κάνουμε πράγματα στο μέλλον. «Επαναλαμβάνοντας μια φράση που θα θυμάστε, όταν ονειρεύεστε, δημιουργεί μια πρόθεση στο μυαλό σας, ότι θα θυμάστε, πράγματι, ότι ονειρεύεστε, οδηγώντας σε ένα συνειδητό όνειρο», λέει ο δρ. Aspy, επισημαίνοντας πως όσοι ανέφεραν επιτυχία με την τεχνική MILD «δεν ένιωθαν στερημένοι από ύπνο την επόμενη ημέρα, υποδεικνύοντας ότι τα συνειδητά όνειρα δεν είχαν αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα του ύπνου».

Σύμφωνα με τον δρ. Aspy, αυτά τα αποτελέσματα «θα μας επιτρέψουν να μελετήσουμε τα πολλά πιθανά οφέλη των συνειδητών ονείρων, όπως τη θεραπεία για τους εφιάλτες και τη βελτίωση των φυσικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων μας, μέσω μιας πρόβας στο συνειδητό όνειρο».