Η SPECT (Μονοφωτονική Υπολογιστική Τομογραφία Εκπομπής – Single Photon Emission Computed Tomography) είναι μια σύγχρονη τεχνική λειτουργικής νευροαπεικόνισης, η οποία επιτρέπει τη μελέτη της δομής και της λειτουργίας του εγκεφάλου. Με τη βοήθεια της νευροαπεικόνισης, οι επιστήμονες μπορούν να εκτιμήσουν άμεσα την ηλεκτρική δραστηριότητα των νευρώνων (νευρικών κυττάρων) ή τις δευτερογενείς αλλαγές που συμβαίνουν σε αυτούς.

Η SPECT βασίζεται στη μέτρηση των αλλαγών της εγκεφαλικής αιματικής ροής (Cerebral Blood Flow – CBF) και του εγκεφαλικού αιματικού όγκου (Cerebral Blood Volume – CBV) που συμβαίνουν δευτερογενώς, ως αποτέλεσμα της λειτουργίας των νευρώνων. Έχει πλέον καθιερωθεί στην κλινική πράξη, για τη διερεύνηση των δυναμικών αλλαγών που συμβαίνουν στον εγκέφαλο, τόσο σε φυσιολογικό επίπεδο, όσο και σε παθολογικές καταστάσεις.

Στη μεγαλύτερη συγκριτική μελέτη που έχει γίνει έως σήμερα, η οποία συμπεριέλαβε 46.034 μελέτες απεικόνισης SPECT από εννέα κλινικές, οι ερευνητές των Amen Clinics (Newport Beach, California) κατόρθωσαν να εντοπίσουν συγκεκριμένες διαφορές στον εγκέφαλο, μεταξύ γυναικών και ανδρών. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Alzheimer’s Disease.

Διαπιστώθηκε πως οι εγκέφαλοι των γυναικών είχαν μεγαλύτερη δραστηριότητα, σε πολλές περισσότερες περιοχές από τους άνδρες, ειδικά στον προμετωπιαίο φλοιό (prefrontal cortex) που εμπλέκεται στον έλεγχο της προσοχής και της παρόρμησης και το μεταιχμιακό σύστημα, που σχετίζεται με το έλεγχο των συναισθημάτων, της διάθεσης και του άγχους. Αντιθέτως, τα οπτικά και συντονιστικά κέντρα του εγκεφάλου ήταν πιο δραστήρια στους άνδρες. Η μελέτη διαπίστωσε επίσης, αυξημένη ροή αίματος σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου των γυναικών, όπως στον προμετωπιαίο φλοιό.

Η κατανόηση των διαφορών που σχετίζονται με το φύλο είναι πολύ σημαντική, διότι και οι διαταραχές του εγκεφάλου φαίνεται να επηρεάζουν διαφορετικά τους άνδρες και τις γυναίκες. Σύμφωνα με τους ίδιους ερευνητές, θα μπορούσε να εξηγηθεί εν μέρει, ο λόγος που οι γυναίκες πλεονεκτούν στους τομείς της ενσυναίσθησης (empathy), της συνεργασίας, του αυτοελέγχου κ.λπ., αλλά έχουν και σημαντικά υψηλότερα ποσοστά νόσου Alzheimer, είναι πιο ευάλωτες στο άγχος, την κατάθλιψη, την αϋπνία και τις διατροφικές διαταραχές, ενώ οι άνδρες έχουν υψηλότερα ποσοστά Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής / Υπερκινητικότητας – ΔΕΠΥ (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder – ADHD) και προβλήματα συμπεριφοράς.

Ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, ο ψυχίατρος Daniel G. Amen, MD, ιδρυτής της Amen Clinics, σχολίασε: «Οι διαφορές που εντοπίσαμε, μεταξύ ανδρών και γυναικών, είναι σημαντικές για την κατανόηση των κινδύνων που συνδέονται με το φύλο και αφορούν διαταραχές του εγκεφάλου, όπως η νόσος Alzheimer. Τα λειτουργικά εργαλεία νευροαπεικόνισης, όπως η SPECT, είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη θεραπειών ιατρικής ακριβείας, στο μέλλον.»