Ένας από τους φόβους της μητέρας όταν το παιδί χτυπήσει το κεφάλι του την ώρα του παιχνιδιού είναι να μην πάθει διάσειση. Η διάσειση, ή αλλιώς ελαφρύς τραυματισμός του εγκεφάλου, μπορεί να είναι δύσκολο να διαγνωστεί γιατί χρειάζεται να συνδυαστεί η αξιολόγηση των συμπτωμάτων του ασθενή με μία σωστή ιατρική κρίση. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα στις αποφάσεις όσον αφορά στη συνέχιση του παιχνιδιού ή άλλων δραστηριοτήτων έτσι ώστε ο ασθενής να μην εκτίθεται σε περαιτέρω κίνδυνο.

Επιστήμονες από το Children’s Health Research Institute, του Lawson Health Research Institute και του Western University, ανέπτυξαν μία νέα εξέταση αίματος που μπορεί να διαγνώσει αν ένας έφηβος αθλητής έχει υποστεί ή όχι διάσειση με ποσοστό επιτυχίας πάνω από 90%!

Σύμφωνα με τους ερευνητές, γίνεται αιμοληψία στον υπό διερεύνηση για διάσειση ασθενή, ο οποίος υπέστη ξαφνικό χτύπημα στο κεφάλι ή από μεταφερόμενες δυνάμεις από χτύπημα στο σώμα μέσα σε 72 ώρες από το συμβάν. Κατόπιν αναλύονται συγκεκριμένοι μεταβολίτες (μικρά μόρια παράγωγα του μεταβολισμού του σώματος) ώστε να βρεθούν συγκεκριμένες αλληλουχίες που υποδεικνύουν την ύπαρξη διάσεισης. Στη συγκεκριμένη μελέτη οι ερευνητές ανέλυσαν ένα φάσμα 174 μεταβολιτών.

Ο δρ Douglas Fraser, επίκουρος καθηγητής παιδιατρικής και επικεφαλής της μελέτης, σημειώνει ότι οι ασθενείς με διάσειση έχουν πολύ διαφορετικές αλληλουχίες μεταβολιτών από αυτούς που δεν έχουν ενώ δήλωσε και πολύ ευχαριστημένος με τα ισχυρά αποτελέσματα της μελέτης. Επίσης, υποστήριξε ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει δυνατότητα ακριβούς διάγνωσης της διάσεισης ενώ πιστεύει ότι αυτή η εξέταση αίματος θα βοηθήσει τους ιατρούς να προβλέψουν και τος συνέπειες της διάσεισης όπως και να βελτιώσουν την αποκατάσταση των ασθενών.