Με αφορμή την οικολογική καταστροφή των προηγούμενων ημερών έξω από τη Σαλαμίνα, καλό είναι να γνωρίζουμε τις επιπτώσεις των διαρροών πετρελαίου στη θάλασσα στην υγεία του ανθρώπου. Εκτός από την ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή και τις συνέπειες στην οικονομία, οι πετρελαιοκηλίδες ενέχουν πολλούς κινδύνους είτε για την υγεία των ανθρώπων που ζουν στις παράκτιες περιοχές, είτε γι’ αυτούς που συμμετέχουν στις εργασίες καθαρισμού τους. Στα πλαίσια αυτά, μια επικαιροποιημένη ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε το 2016 (Journal of Toxicology and Environmental Health), παρουσιάζει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία από επιστημονικές έρευνες σχετικά με τις επιπτώσεις των πετρελαιοκηλίδων, σε διάφορες πτυχές της ανθρώπινης υγείας.

Συνολικά, οι έρευνες για τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία αφορούσαν εννέα πετρελαιοκηλίδες που προήλθαν από διαρροές πετρελαίου, από ατυχήματα σε εξέδρες εξόρυξης ή σε δεξαμενόπλοια, εκ των οποίων οι έξι αποτελούνταν από αργό πετρέλαιο και οι υπόλοιπες από καύσιμο πετρέλαιο (fuel oil no. 6, Bunker C). Επίσης, στα πλαίσια της ανασκόπησης, οι έρευνες ταξινομήθηκαν σε τρεις κατηγορίες, σύμφωνα με τις επιπτώσεις στην ψυχική υγεία, τις φυσικές/φυσιολογικές επιπτώσεις και τις γονοτοξικές (επί του γενετικού υλικού)/ανοσοτοξικές/ενδοκρινικές τοξικές επιπτώσεις.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανασκόπησης, η έκθεση σε πετρελαιοκηλίδα μπορεί να προκαλέσει επιβάρυνση σε όλες τις κατηγορίες της υγείας, με ορισμένα συμπτώματα να παραμένουν μερικά χρόνια, μετά από την έκθεση. Οι επιπτώσεις στην ψυχική υγεία περιελάμβαναν την κατάθλιψη, τη διαταραχή άγχους, το ψυχολογικό στρες και τη διαταραχή μετατραυματικού στρες, ενώ οι φυσικές επιπτώσεις αφορούσαν δυσμενείς επιδράσεις, κυρίως στο νευρικό και αναπνευστικό σύστημα του ανθρώπου, πονοκεφάλους, ερεθισμένα μάτια και λαιμό, ναυτία, εμετό κ.ά.

Από άποψη γονοτοξικότητας/ανοσοτοξικότητας/ενδοκρινικής τοξικότητας, οι σχετικές έρευνες είναι λίγες και περιορίζονται στο ναυάγιο του δεξαμενόπλοιου Prestige, το 2002, στη Γαλικία της Ισπανίας και την έκθεση των ψαράδων της περιοχής στην επακόλουθη πετρελαιοκηλίδα. Ως επί το πλείστον, αναφέρουν επιπτώσεις επί του γενετικού υλικού, όπως δομικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες, αλλά και μεταβολές στα επίπεδα αρκετών ορμονών, των λεμφοκυττάρων και των κυτοκινών (πρωτεϊνών που παράγονται από κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος και παίζουν σημαντικό ρόλο στην μεταβίβαση μηνυμάτων).