Το Παγκόσμιο Ιδρυμα Οστεοπόρωσης, ο μεγαλύτερος και εγκυρότερος οργανισμός για την μελέτη της Οστεοπόρωσης στον κόσμο, μετά από μία μελέτη που αφορούσε 118.872 άνδρες και γυναίκες, που γεννήθηκαν από το 1907 έως το 1935 και διήρκεσε από το 1967 έως το 1991 (Reykjavik study) διαπίστωσε ότι: α) Ο κίνδυνος για δεύτερο κάταγμα μετά το πρώτο αυξάνεται κατά 4% για κάθε έτος ηλικίας και είναι 41% υψηλότερος στις γυναίκες από τους άνδρες. 2) Ο κίνδυνος για δεύτερο σημαντικό οστεοπόρωτικό κάταγμα είναι μεγαλύτερος αμέσως μετά το πρώτο. Αν και ο κίνδυνος μειώνεται με την πάροδο του χρόνου, πάντα είναι μεγαλύτερος συγκριτικά με τον υπόλοιπο πληθυσμό.
Ακόμη τόσο αυτή όσο και άλλες μελέτες έδειξαν ότι οι περισσότεροι από τους ασθενείς πριν κάνουν ένα μεγάλο οστεοπορωτικό κάταγμα ισχίου, είχαν προηγουμένως κάποιο μικρότερο σε κάποια περιοχή του σκελετού, το οποίο αφέθηκε να κολλήσει μόνο του από τον γιατρό τους, χωρίς ο τελευταίος να βάλει διάγνωση της υπάρχουσας οστεοπόρωσης ή/και να δώσει την κατάλληλη θεραπεία. Σύμφωνα με τις στατιστικές το 80% των ασθενών που είχαν κάποιο πρώτο κάταγμα ποτέ δεν είχαν διαγνωσθεί ότι πάσχουν από οστεοπόρωση, ούτε είχαν λάβει την κατάλληλη θεραπεία.