Στην οστεοαρθρίτιδα των γονάτων ένα είναι το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε: Οταν την διαγιγνώσκουμε είναι αρκετά προχωρημένη και μάλιστα τόσο ώστε με τα υπάρχοντα φάρμακα, ελάχιστα σε αριθμό μέχρι σήμερα είναι αλήθεια, μόνο μερική αναστολή της εξελιξής της μπορούμε να πετύχουμε και αυτή σε ποσοστό που δεν ξεπερνά το 40% των περιπτώσεων, σύμφωνα με τις πιο αισιόδοξες κλινικές μελέτες.

Πολλοί πιστεύουν ότι εάν είχαμε κάποια εργαστηριακή εξέταση που θα μπορούσε να μας αποκαλύψει τις πολύ αρχικές βλάβες, ακόμη και με τα υπάρχοντα φάρμακα σε συνδυασμό με προληπτικούς χειρισμούς, θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητά μας. Η μελέτη που παρουσιάζουμε έγινε στο Northwestern University και αφορούσε 849 άτομα, μέσης ηλικίας 65 ετών, με υγιή γόνατα αλλά που είχαν μεγάλο κίνδυνο, σύμφωνα με τις στατιστικές, να αναπτύξουν οστεοαρθρίτιδα γονάτων διότι είτε ήταν παχύσαρκα, είτε είχαν παλαιότερους τραυματισμούς στα γόνατα. Στα άτομα αυτά έγινε μια Μαγνητική Τομογραφία γονάτων αρχικά, η οποία επαναλήφθηκε κάθε χρόνο για τρία χρόνια. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι εάν η αρχική Μαγνητική Τομογραφία παρουσίαζε έστω και ελάχιστα παθολογικά ευρήματα, ο ασθενής θα παρουσίαζε στο τέλος των τριών ετών αφενός επιδείνωση των ακτινολογικών στοιχείων αλλά και κλινικά ευρήματα Οστεοαρθρίτιδας, όπως πόνο ή/και οίδημα.

Σύμφωνα με την άποψη των ερευνητών η Μαγνητική Τομογραφία μπορεί να αποτελέσει μια αξιόπιστη εργαστηριακή εξέταση πρώϊμης διάγνωσης της οστεοαρθρίτιδας του γόνατος. Στους ασθενείς μάλιστα που θα βρεθεί θετική, η προληπτική απώλεια του υπερβολικού βάρους του σώματος όπως και αποφυγή  τραυματικής φυσικής δραστηριότητας, ίσως αναστείλει την εξέλιξη της νόσου.