Ένα νέο τεστ RNA των αιμοπεταλίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανιχνευθεί, κατηγοριοποιηθεί και χαρτογραφηθεί η περιοχή που έχει αναπτυχθεί καρκίνος αναλύοντας ένα δείγμα ίσο με μία σταγόνα αίματος. Με αυτή τη νέα μέθοδο για τεστ RNA σε αιμοπετάλια οι ερευνητές μπόρεσαν να ανιχνεύσουν καρκίνους με 96% επιτυχία σύμφωνα με μία μελέτη δημοσιευμένη στο Cancer Cell από το Πανεπιστήμιο του Umeå στη Σουηδία.

«Το να μπορεί κανείς να ανιχνεύσει τον καρκίνο σε πρώιμο στάδιο είναι θέμα ζωτικής σημασίας. Μελετήσαμε πώς μία εντελώς νέα μέθοδος βιοψίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση του καρκίνου, κάτι το οποίο καθιστά αχρείαστο το δείγμα κυτταρικού ιστού για τη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα το οποίο λαμβάνεται με επεμβατικό τρόπο. Στη μελέτη αυτή, σχεδόν όλοι οι τύποι καρκίνου ταυτοποιήθηκαν, κάτι το οποίο αποδεικνύει ότι οι αιματολογικές βιοψίες έχουν τεράστια δυναμική στη βελτίωση της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου», σημείωσε ο Jonas Nilsson, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Umeå.

Τα αποτελέσματα της μελέτης καταδεικνύουν ότι τα αιμοπετάλια θα μπορούσαν να αποτελέσουν μία ολοκληρωμένη και εύκολα προσβάσιμη πηγή για δειγματοληψία και επομένως να χρησιμοποιηθούν στη διάγνωση του καρκίνου ή στην επιλογή της θεραπείας.

Μελετήθηκαν δείγματα αίματος από 283 ασθενείς εκ των οποίων οι 228 παρουσίαζαν κάποια μορφή καρκίνου και οι 55 όχι. Συγκρίνοντας τα προφίλ RNA των δειγμάτων αίματος, οι ερευνητές μπορούσαν να ταυτοποιήσουν την παρουσία καρκίνου με ακρίβεια 96% μεταξύ των ασθενών. Από τους 39 ασθενείς της μελέτης στους οποίους πραγματοποιήθηκε πρώιμη διάγνωση, το 100% των περιπτώσεων μπόρεσε να ταυτοποιηθεί και να κατηγοριοποιηθεί.

Σε επόμενα τεστ με την ίδια μέθοδο, οι ερευνητές μπόρεσαν να ταυτοποιήσουν την προέλευση του καρκίνου με μία μέχρι τώρα αξεπέραστη ακρίβεια της τάξης του 71% σε ασθενείς με διαγνωσμένο καρκίνο του πνεύμονα, μαστού, παγκρέατος, εγκεφάλου, ήπατος και ορθοκολικό. Τα δείγματα μπορούσαν επίσης να κατηγοριοποιηθούν σε υποκατηγορίες ανάλογα με τις μοριακές διαφορές στη μορφή του καρκίνου, κάτι το οποίο θα χρησιμεύσει πολύ στην επιλογή της θεραπείας.